Konferencja MEEM’23

Konferencja „Media w ekonomii – ekonomia w mediach” poświęcona jest wyzwaniom wynikającym z relacji świata ekonomii i mediów.

Tłem do rozważań nad synergią mediów i ekonomii są przemiany polityczne, społeczne i cywilizacyjne, w tym transformacja cyfrowa, zagrożenia w cyberprzestrzeni, infodemia, dezinformacja i manipulacja w sferze mediów i komunikacji społecznej. Ponadnarodowy charakter mediów, koncerny multimedialne, zjawisko oligopolu w mediach, rozwój technologii komunikowania, wyzwania związane z selektywnym wyborem informacji, dataizm i kapitalizm inwigilacji – mają wpływ na szeroko rozumiany proces komunikowania i sposoby jego finansowania.

Organizatorzy: