Publikacja

Możliwości publikacji artykułu:

  1. Artykuły w języku angielskim, związane z tematyką zaufania (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) będą mogły zostać opublikowane w monografii zatytułowanej wstępnie „Trusted communication and economy – mutual relations” (planowana publikacja w Routledge, Taylor & Francis Group; rozdział 75 pkt).
  2. Artykuły w języku polskim lub angielskim, wpisujące się w zagadnienia konferencyjne, będą opublikowane w monografii – publikacja z dostępem online (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).
  3. Wybrane teksty dotyczące problematyki zarządzania (np. organizacjami medialnymi) po uzyskaniu rekomendacji od organizatorów konferencji i pozytywnych recenzjach mogą zostać opublikowane w czasopiśmie „Przegląd Organizacji” (140 pkt); autorzy zakwalifikowanych do druku artykułów zobowiązani są do pokrycia części kosztów procesu wydawniczego – szczegóły na stronie czasopisma.