Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji
ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice, budynek A, pok. 200, 201, 205

Biuro Obsługi Wydziałów:

Agnieszka Barszczewska, tel. 32 257 77 40
Monika Papierniok, tel. 32 257 77 32
konferencja_meem23@uekat.pl

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak
katarzyna.zdanowicz-cyganiak@uekat.pl