Opłaty

Wysokość opłaty konferencyjnej: 600 zł [540 zł w przypadku członków PTKS]

Numer konta:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 maja 50, 40-287 Katowice
ING Bank Śląski: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706
(prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz hasła: Media 2023).