Rejestracja

Na prośbę uczestników przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń do 3 listopada br.
Formalna akceptacja zgłoszenia zostanie przekazana przez organizatorów mailowo.

    Uniwersytet Ekonomiczny jest administratorem danych osobowych. Z klauzulą informacyjną można zapoznać się w tym miejscu.
    Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację warunków jego organizacji.

    Skorzystanie z formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO *, w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz innych dla celów związanych z obsługą, organizacją i realizacją wydarzenia, udzielania odpowiedzi oraz realizacji innych zgłoszeń/informacji dokonanych za pomocą przedmiotowego formularza rejestracyjnego, realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
    Osoba, która wyraziła zgodę w ww. celach ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła.

    Informujemy, że przebieg konferencji będzie dokumentowany (w formie fotograficznej i filmowej) w celu ewaluacji i promocji wydarzenia (m.in. na stronie internetowej Uniwersytetu).